PCB i bygninger

På dette kursus lærer du at afklare, om en bygning har et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima som følge af PCB-forurening, samt hvordan du gennemfører en kortlægning af forureningen.

Hvad er PCB?

Polychlorerede biphenyler, forkortet PCB, blev brugt i byggematerialer gennem ca. 25 år fra midten af 1950’erne og frem. PCB har siden vist sig at være blandt de farligste miljøgifte og er noget, man skal have stor opmærksomhed på i byggeriet, ligesom fx asbest og bly. Miljøministeriets affaldsbekendtgørelse stiller krav om screening for PCB ved hel eller delvis renovering eller nedrivning af bygninger fra en bestemt tidsperiode. Kravet om screening gælder også ved udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden. Resultatet af screeningen afgør, hvorvidt der efterfølgende skal foretages en kortlægning.

Hvad lærer du på kurset?

 • At afklare om der er tale om PCB-forurening
 • Hvordan arbejdsprocesser med PCB-sanering og renovering overordnet forløber
 • Hvilke afhjælpningsmetoder der kan anvendes
 • De enkelte metoders fordele og ulemper
 • Praktiske aspekter forbundet med renoveringen, herunder affaldshåndtering og beskyttelse af mennesker og miljø

Der tages en prøve fra en fuge med henblik på at undersøge den for PCB.

Det er vanskeligt at afgøre, om en fuge indeholder PCB. Derfor er det som regel nødvendigt at tage prøver, som sendes til analyse for eventuelt PCB-indhold hos et laboratorium (Foto: Lars Gunnarsen).

 

Regeringens PCB-handlingsplan er bl.a. udmøntet i to SBi-anvisninger om undersøgelse og vurdering, hhv. afhjælpning, renovering, sanering og nedrivning af bygninger med PCB.

Kurset tager udgangspunkt i de to anvisninger, og kursuslederen er anvisningernes forfatter, seniorforsker Helle Vibeke Andersen, som har udarbejdet anvisningerne i samarbejde med en række andre indeklimaeksperter og praktikere fra byggebranchen.

Undervisere

 • Seniorforsker Helle Vibeke Andersen, BUILD, Aalborg Universitet 
 • Professor MSO Lars Gunnarsen, BUILD, Aalborg Universitet
 • Direktør Claus Lundsgaard, Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

Pris

Kr. 4.800 ekskl. moms

Med i deltagerprisen er:

Deltagere på tidligere kurser har udtalt, at det bedste ved kurset er:

 • Faglig udveksling mellem kursister
 • Diskussioner vedr. uklarheder, reelle sager, nyeste forskning
 • Bredt indhold med fakta og erfaringer
 • Et meget jordnært kursus
 • Eksemplerne på virkeligheden