Fugt og efterisolering - Kursus som kommer hele vejen rundt om bygningen

Få en introduktion til relevant varme- og fugtteori samt gode, konkrete råd om, hvordan du forebygger fugtproblemer både under projektering og udførelse.

Du får også en introduktion til beregning af besparelsespotentialer ved efterisolering af bygninger, og vi ser på de forskellige muligheder for efterisolering. Konkrete konstruktive løsninger på efterisolering af tag, facade, kælder og terrændæk gennemgås, og risici ved de enkelte løsninger diskuteres, særligt mht. fugtforhold.

 

Professor Eva Møller, DTU, underviser på BUILD-kurset om fugt og efterisolering (video: Budskabskompagniet)

De tidligere gange SBi har holdt kurser om hhv. fugt og efterisolering, har flere deltagere ønsket mere tid. Samtidig spiller fugtforhold en stor rolle ved efterisolering. Derfor har vi slået vores to tidligere kurser om fugt og efterisolering sammen, så det samlede kursus nu strækker sig over tre kursusdage. Inden den sidste dag skal du besvare en mindre opgave.

På kurset møder du nogle af BUILD's eksperter i bygningsfysik og får dermed også et grundlag for at beslutte, om du vil gennemføre videreuddannelsen Master i Bygningsfysik.

Undervisere 

 

Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen, BUILD, Aalborg Universitet underviser på kurset om fugt og efterisolering (video: Budskabskompagniet)

Pris

Kr. 14.000 ekskl. moms. 

Med i deltagerprisen er: