Småhuses indretning og funktion

På dette kursus får du indsigt i, hvordan du opfylder de indretnings- og funktionsmæssige krav til småhuse i henhold til Bygningsreglementet.

Den seneste udgave af SBi-anvisning 224, ‘Fugt i bygninger’, I 2015 udkom den nye SBi-anvisning 253, ’Småhuse – indretning og funktion’. På kurset gennemgår forfatterne anvisningen, som handler om indretning af boligen og dens nære omgivelser, samt de funktionelle krav til småhuse.

På kurset får du bl.a. eksempler på, hvordan boligadskillende vægge, etageadskillelser og indvendige vægge i boligen opbygges, så de overholder BR15’s brand- og lydtekniske krav. Hertil kommer emner som adgangsveje, trapper og tilgængelighed for handicappede.

Ved småhuse forstås fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, med lodret lejlighedsskel i op til to etager samt eventuel kælder.

Kurset henvender sig både til projekterende og udførende parter.

Hvis du ønsker et samlet overblik over småhuses indretning, funktion og sikkerhed, kan du gennemføre dette kursus sammen med kurset om småhuses styrke og stabilitet, der foregår samme dag om eftermiddagen., SBi-anvisning 239, ’Efterisolering af småhuse - energibesparelser og planlægning’ samt SBi-anvisning 240, ’Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger’ udleveres på kurset.

Lone-Sigbrand.jpg
Lone Sigbrand er en af underviserne. På kurset uddeles de to helt nye anvisninger om småhuse. Foto: Jørgen True.

For spørgsmål om kurset, tilmelding m.m. kontakt venligst kursussekretær Birgitte Christiansen på tlf. 99 40 23 21 eller skriv til kurser@sbi.aau.dk.