Radon i bygninger – kursus om radonrenovering og radonsikring

Lær at måle radon og renovere bygninger med radon i luften. Kurset varer to dage. BUILD og Teknologisk Institut står for undervisningen.
 

I mange boliger er der målt for meget radon i luften og dermed øget risiko for lungekræft. Men kun få af byggeriets virksomheder har øje på radonrenovering som forretningsområde.

På dette kursus bliver du kvalificeret til at måle radon, planlægge og gennemføre renovering af bygninger med for højt indhold af radon i luften indendørs. Kurset tager udgangspunkt i SBi-anvisning 270, 'Måling af radon i bygninger', og SBi-anvisning 247, 'Radonsikring af eksisterende bygninger'.

Torben Valdbjørn Rasmussen underviser i radon

Torben Valdbjørn Rasmussen underviser på uddannelsen i radonrenovering (foto: Jørgen True)

Arbejdet med radonrenovering forudsætter ikke investeringer i nyt udstyr eller lignende, men kræver, at virksomheden tilegner sig den nødvendige viden om, hvordan man måler radon, nedbringer et for højt radonniveau, samt kontrollerer, at det udførte arbejde har haft den ønskede virkning.

Blandt de mulige tiltag er tætning af gulvkonstruktionen og forbedring af ventilationen. Udeluftventiler kan udligne lufttrykket inde i boligen med lufttrykket udendørs. Hvis det ikke er nok, må man etablere balanceret mekanisk ventilation. Ved høje radonkoncentrationer kan det være nødvendigt at etablere sug under huset, hvor et eller flere rør føres fra det kapillarbrydende lag under gulvet, gennem huset og op over tagryggen. Det rette valg af tiltag varierer fra hus til hus, afhængigt af husets konstruktioner og energi- og fugttekniske forhold. Endvidere bør man tage hensyn til funktions- og komfortmæssige behov.

Hvad lærer du på kurset?

 • At måle og konstatere, om en bygning har et problem med forhøjet radon
 • At foretage en udredning af en bygning med forhøjet radon
 • At udarbejde en prioriteret renoveringsplan for radonsikring
 • At anbefale relevante tiltag, fx udluftning eller radonsug
 • At udføre radonrenoveringen korrekt
 • At evaluere og validere de gennemførte tiltag
 • At iværksætte eventuelle supplerende tiltag

Hvem kan deltage?

 • Rådgivere (ingeniører, arkitekter, bygningskonstruktører, energirådgivere, bygningssagkyndige og lign.)
 • Udførende (håndværksmestre og entreprenører)
 • Byggematerialeleverandører (leverandører af membraner, tætningsmaterialer og ventilationssystemer)
 • Målefirmaer
 • Professionelle bygningsejere (boligselskaber m.fl.)

Hvor lang tid varer kurset?

Kurset varer to dage (begge dage 7 timer), fordelt med ca. to-tre ugers mellem de to kursusdage.

Hvem underviser?

 • Seniorforsker, civilingeniør, ph.d. Torben Valdbjørn Rasmussen, BUILD, som er hovedforfatter til SBi-anvisningerne om radon.
 • Seniorkonsulent, diplombauingenieur (FH) Britt Haker Høegh, Teknologisk Institut, som har indgående erfaring med radonrenovering.

 

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, gruppeøvelser, individuelle hjemmeopgaver (med præsentation og feedback i plenum) samt test med multiple choice. De nævnte målgrupper blandes på samme hold for at optimere erfaringsudveksling.

Hvor mange deltagere er der?

For at få en optimal dialog mellem undervisere og deltagere, herunder at give plads til plenumpræsentationer, tilstræbes der at være max. 15 deltagere pr. hold.

Får jeg et kursusbevis?

Alle deltagere får udstedt kursusbevis under forudsætning af aktiv deltagelse i det fulde omfang af kurset. 

Hvor foregår det?

Kurset udbydes både i København og i Aarhus. Undervisningen foregår hos BUILD på Aalborg Universitet København hhv. hos Teknologisk Institut Aarhus.

Hvad koster det?

Deltagerbetalingen er 8.900 kroner (ekskl. moms), hvilket inkluderer:

Tidligere kursister har udtalt, at det bedste ved efteruddannelsen er

 • Godt med masser af praktiske eksempler
 • Den nyeste viden inden for radon 
 • De enkelte cases, hvor der blev talt om forskellige problemstillinger og løsninger 
 • Stort fagligt niveau, som gjorde det var spændende og aldrig blev kedeligt 
 • Konkrete løsningsforslag
 • Fagligheden og netværket