Ændringer i Bygningsreglement 2018 - BR18 kursus

Få en gennemgang af ændringerne i BR18 på dette kursus, der varer en halv dag. Bygningsreglement 2018 rummer en række væsentlige ændringer, som du bør kende til som professionel i byggebranchen.

I BR18 er de sædvanlige vejledningstekster udgået, og i stedet definerer kravteksterne mere entydigt, hvad der er inden for reglerne. Kravteksterne suppleres af selvstændige vejledninger for isolering, vådrum, energikrav, ventilation, dagslys, brand, trapper osv. uanset om der er tale om et helårshus eller et sommerhus. Samtidig indføres en certificeringsordning vedr. den tekniske byggesagsbehandling.

På kurset får du en orientering om baggrunden for ændringerne, en gennemgang af de enkelte ændringer samt mulighed for at stille spørgsmål vedr. BR18 til nogle af landets førende eksperter i bygningsreglementet: Seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen og seniorforsker Thomas Cornelius, begge fra SBi.

Bemærk, at kurset fokuserer på ændringerne og derfor ikke omfatter en gennemgang af det samlede BR18. Hvis du har brug for en generel introduktion til bygningsreglementet, bør du i stedet tage kurset ’Bygningsreglementet - kurset som giver dig det store overblik’.

 

Seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen er blandt underviserne på SBi's kurser om bygningsreglementet. (Video: Simon Lei Fredslund)


www.bygningsreglementet.dk er det muligt at læse hele BR18 samt at hente det i en engelsk udgave som pdf.

Pris

2.600 kroner ekskl. moms.

Inviter kollegerne med: Husk at hvis I er tre eller flere fra samme firma, der deltager på samme kursus, så giver vi 25% rabat på deltagerbetalingen.