Dimensionering af murværkskonstruktioner

Få styr på programmet EC6design.com til dimensionering af murværkskonstruktioner.

Hvad lærer jeg på kurset?

  • At bruge programmet EC6design.com til dimensionering af murværkskonstruktioner
  • At forstå murværksnormen eurocode 6 (EN 1996-1-1)
  • At anvende din teoretiske viden om statik til praktiske beregninger
  • At dimensionere og beregne murværk med udgangspunkt i konkrete eksempler hentet fra aktuel praksis

Indhold

På kurset lægger vi ud med at se på styrkeparametre i nyt murværk. Vi taler om EN 1996-1-1 og om kommende revisioner af denne. Derefter handler det om sikkerhed og styrker i eksisterende murværkskonstruktioner. Så går vi mere i dybden med beregninger i EC6design.com på vandret belastet murværk og på skiver. Senere regner vi på kombineret lodret og vandret belastet murværk, murbindere og stålsøjler samt EPS-søjler. Endelig slutter vi med at tale om robusthed samt beregning af bjælker.

Målgruppe

Kurset henvender sig til rådgivende ingeniører og andre, der er beskæftiget med projektering og statiske beregninger af murede konstruktioner.

SBi-kursus om dimensionering af murværkskonstruktioner og beregning af murværk efter eurocode 6.

Undervisere

  • Rådgivende Ingeniør Poul Dupont Christiansen – hovedmand bag EC6design.com
  • Seniorforsker Thomas Cornelius, BUILD, Aalborg Universitet – forsker i konstruktioner og bygningsdesign.

Eksempel på program på en lokalitet med rundvisning:

9.00

Registrering og introduktion

9.10

EC6design.com. Styrkeparametre i nyt murværk. Kort om moduler, der ikke gennemgås i det efterfølgende. Fordeling af laster mellem for- og bagmur. Kommende EN 1996-1-1. Kort om ny norm.
Poul Dupont Christiansen

09.45

Murværks sikkerhed og styrker i eksisterende murværkskonstruktioner. Partialkoefficienter, styrke og stivhedsforhold i ældre murværk, X-bor.
Thomas Cornelius

​10.15

​Pause

10.30

Vandret belastet murværk. Beregning/EC6design.com. Flersidet understøttet murværk, åbninger, afstivende falselementer, nye tiltag i EN  1996-1-1, SBi-anvisning 254, polygonale vægge.
Thomas Cornelius

11.15

Skiver og stabilitet. Beregning/EC6design.com, forskydningsproblematik, bæreevne af samlingsdetaljer i top og bund, forankring, nye tiltag i EN 1996-1-1, SBi-anvisning 254.
Poul Dupont Christiansen

12.00

Frokost              

12.45

Kombineret lodret og vandret belastet murværk. Beregning/EC6design.com M-N-kurven, søjleformler, excentriciteter, nye tiltag i kommende EN 1996-1-1.
Thomas Cornelius.

13.15

Bindere. Beregning/EC6design.com, faldgruber (for korte, for mange, forkert placerede), forankring. Stålsøjler. Beregning, korrosionsbeskyttelse. EPS-søjler. Beregning.
Poul Dupont Christiansen

13.45

Pause             

14.00

Robusthed. Nøgleelementer, laster, beregningsformler og detaljer.
Thomas Cornelius

14.30

Bjælker. Beregning/EC6design.com, praktiske problemstillinger med præfab og insitu, svindproblematikker, løsninger.
Poul Dupont Christiansen

15.00

Tak for i dag.Om EC6design.com

EC6design.com er et af de mest udbredte værktøjer til dimensionering af murværkskonstruktioner i Danmark. Programmet er udviklet i et samarbejde mellem SBi og Teknologisk Institut, finansieret af Kalk- og Teglværksforeningen.

Pris

Kr. 4.200 ekskl. moms.