Tage - valg, udførelse og renovering

Kom på kursus i SBi-anvisning om hustage med forfatterne bag anvisningen og få et eksemplar af anvisningen med hjem.
Taget er som regel den bygningsdel, der er hårdest påvirket af klimaet. Det stiller store krav til materialevalg, opbygning og udførelse af tagkonstruktionen for, at taget kan fungere korrekt og opnå en forventet lang levetid.

På kurset gennemgås SBi-anvisning 273 ’Tage’, der anviser, hvordan et tag kan udføres, så kravene i BR18 vedrørende vandtæthed, vandafledning, varmetab, brandsikkerhed og arbejdsmiljø er opfyldt.

Du får:

  • Viden om udformning af tage, herunder undertage, tagelementer og kviste, så kravene i BR18 er opfyldt. Desuden behandles inddækninger og tilslutninger, fx omkring nabobygninger, ovenlys, tagvinduer og kanaler
  • Viden om renovering af tage
  • Kendskab til forskellige typer af tagdækningsmaterialer, bl.a. tagpap, tagsten, tagplader, tagfolie mm. 
  • Konkrete eksempler på forskellige tagløsninger
Fig. 231 - SBi-anvisning 273 Tage.jpg

Ved renovering og efterisolering af et tag i et fritliggende enfamiliehus kan man sikre ventilation ved at opsætte et vindbræt af krydsfiner (som vist her) eller hård isolering mellem spærene. Fig. 231 - SBi-anvisning 273 'Tage'

Dette kursus fokuserer på de bygningsfysiske og byggetekniske forhold ved tage, fx ventilationsforhold, vandafledning, dampspærrer, lufttæthed, isolering, brand og levetid. Kurset kommer også ind på, hvordan renovering af et tag kan udføres. 

På kurset får du vist en række eksempler på både vellykkede og mindre vellykkede tagløsninger, som underviserne er stødt på gennem deres mangeårige virke som rådgivere og syns- og skønsmænd.

Undervisere 

  • Seniorforsker Erik Brandt, BUILD, Aalborg Universitet København
  • Adjungeret professor Tommy Bunch-Nielsen, BUILD, Aalborg Universitet København
  • Seniorforsker Martin Morelli, BUILD, Aalborg Universitet København
  • Teknisk konsulent Niels Strange, N. Strange. Byggeri & Regler

 

 

Pris

Onlinepris: kr. 3.800 ekskl. moms

Med i deltagerbetalingen er SBi-anvisning 273 'Tage'.

Omslag til SBi-anvisning 273 "Tage"


Yderligere information

​​En uges tid inden kurset sendes anvisningen til den adresse, du har angivet i tilmeldingen. Hvis du ønsker, at anvisningen sendes til en anden adresse, så angiv venligst denne i feltet 'Bemærkninger'.