Effektiv byggelogistik i praksis med tværfaglig og digital kommunikation

Konceptudvikling, benchmarking, uddannelse og sagsforankring

Udvikling af byggelogistik kan skabe en bedre produktivitet, kvalitet og reducere miljøbelastningen fra byggeriet samt give mindre trængsel på vejene. Men vi har i de seneste 20 år ikke set mange konkrete initiativer, der tænker i logistik på tværs af byggeriets værdikæde. Det bør der ændres på!

”Årsagen er, at byggelogistik har været under radaren i den daglige byggeledelse og tillige ikke fylder noget i branchens uddannelser. Vi har dermed ikke udnyttet de indlysende muligheder,” siger deltagerne i udviklingsprojektet ’Effektiv byggelogistik i praksis’. Efter 4 år arbejde afslutter de projektet med en ny SBi-anvisning og en åben konference den torsdag den 7. juni 2018 på Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København.

På konferencerne vil de involverede bygherrer, rådgivere, entreprenører, leverandører, undervisere og forskere fremlægge erfaringer og perspektiver fra projektet. Deltagerne vil desuden drøfte, hvordan de kan anvende erfaringerne på kommende byggesager, så byggelogistil bliver en integreret del af den måde, virksomhederne tilrettelægger deres processer og produktion på. Der er også behov for at accelerere udviklingen og herunder sætte fokus på styrket samarbejdet mellem byggeriets parter og leverandørerne, samt sikre at der sættes fokus på byggelogistik i branchens uddannelser.

Konferencen er delt i to sessioner, som hver behandler aktørernes forskellige roller i leverancekæden i henholdsvis et fysisk og et digitalt spor. I indlæggene vises modeller, metoder og praktiske eksempler, og der lægges op til en dialog om den fremtidige udvikling og hvordan organisationerne kan medvirke til forankring af byggelogistik i sektoren.

Se programmet for konferencen.

Betaling og tilmelding

Det er gratis at deltage i workshoppen, men tilmelding er nødvendig.