Livscyklusvurdering med LCAbyg

Livscyklusvurdering (LCA) er en metode som i stigende grad bliver brugt til at vurdere potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug for produkter og ydelser i byggeriet.

Øget fokus på klimapåvirkninger fra bygninger, frivillige bæredygtighedscertificeringer, CO2-grænseværdier og indførelsen af den frivillige bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet samt lovkrav til LCA-beregninger på alle nye bygninger fra 2023 gør det stadig mere aktuelt at bruge livscyklusvurderinger i alle byggeriets faser og ved renovering. 

 LCAbyg 5 er et program, der netop beregner bygningers miljøprofiler baseret på valg af forskellige materialer og konstruktionsprincipper og som både understøtter LCA-kravet i den frivillige bæredygtighedsklasse og i DGNB.

På dette kursus lærer du at udføre LCA på byggeri ved at benytte programmet LCAbyg, så du kan foretage et optimalt valg mellem flere forskellige løsningsmuligheder for at optimere bygningers miljøprofil.

På kurset får du:

  • Introduktion til LCA principper
  • Gennemgang af programmet LCAbyg
  • Øvelser i brug af værktøjet, som belyser bygningens samlede miljøbelastning, materialernes betydning og hvorledes miljøprofilen kan forbedres.

Kurset kan med fordel tages sammen med kurset 'Totaløkonomiske beregninger med LCCbyg', hvor bygningens totaløkonomi beregnes via værktøjet LCCbyg.

Undervisere:

  • Professor Harpa Birgisdottir, BUILD, Aalborg Universitet København
  • Videnskabelig assistent og civilingeniør Emilie Brisson Jørgensen, BUILD, Aalborg Universitet København
  • Videnskabelig assistent og civilingeniør Buket Tozan, BUILD, Aalborg Universitet København  

Kursus Online:

Kurset findes også online den 10. november.

Se mere her.