Totaløkonomiske beregninger med LCCbyg

Totaløkonomi eller på engelsk Life Cycle Costing (LCC) er en helhedsorienteret tilgang til nybyggeri og renovering, som ikke blot ser på bygge eller anlægsummen, men også driftsøkonomien gennem bygningens levetid.

​I en tid med øget fokus på energiforbruget i byggeriet, højere energiomkostninger, nye samarbejds- og udbudsformer bliver totaløkonomi i byggeriet vigtigere og vigtigere.

Det har hidtil været et problem, at totaløkonomien er blevet håndteret vidt forskelligt rundt om i branchen. LCCbyg er et program, der beregner totaløkonomi og fremstiller en overskuelig oversigt over levetidsomkostninger for et helt byggeri og for enkelte bygningsdele. 

LCCbyg kan benyttes af både offentlige og private bygherrer, rådgivere og entreprenører til at sammenligne to eller flere alternativer, som har forskellige omkostningsprofiler over tid. LCCbyg indeholder en række standardindstillinger og -værdier, der gør det lettere for brugeren at foretage beregningen.

På dette kursus lærer du at foretage totaløkonomiske beregninger ved at benytte programmet LCCbyg, så du kan foretage en optimalt valg mellem flere forskellige løsninger.

Du får:

  • Introduktion til totaløkonomiske principper
  • Gennemgang af programmet LCCbyg
  • Øvelser i brug af værktøjet bl.a. om beregningsforudsætninger, energi og renhold

Kurset kan med fordel tages sammen med kurset 'Livcyklusvurdering med LCAbyg', der afholdes dagen inden dette kursus.

Undervisere:

  • Seniorforsker Kim Haugbølle, BUILD, Aalborg Universitet København
  • Ekstern lektor Peter Scheutz, BUILD, Aalborg Universitet København