Demensvenlige plejeboliger - Kursus om nybyggeri og ombygning af plejeboliger

Få den nyeste viden om, hvordan du indretter plejeboliger, så de bliver bedre egnet til beboere med demenssygdomme.

Danmark skal være et demensvenligt samfund, skriver Sundheds- og Ældreministeriet i sit oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025 med titlen ’Et trygt og værdigt liv med demens’. Det indebærer, at de fysiske rammer, herunder plejeboliger, skal indrettes, så de imødekommer behov hos mennesker med demens.

På SBi-kurset får du SBi-anvisning 259 og 263 om Plejeboliger for personer med demens

Demenshandlingsplanen henviser til SBi’s anvisninger 259 og 263 om plejeboliger for personer med demens. Begge anvisninger indeholder forskningsbaserede anbefalinger til indretning, der kan medvirke til trivsel og livskvalitet og bidrage til forebyggelse af magtanvendelse.

BUILD's kursus ’Demensvenlige plejeboliger’ går i dybden med disse anbefalinger og gennemgår eksempler på løsninger, rettet mod både nybyggeri og ombygninger af eksisterende plejeboliger.

Flere og flere får demens

​Sandsynligheden for at få en demenssygdom øges med alderen. Middellevealderen stiger, og derfor vil en voksende andel af befolkningen også opleve at blive demente. Det øger behovet for plejeboliger, der ikke kun er egnede til personer med fysiske funktionsnedsættelser, men også tager hensyn til beboere med demenssygdomme.

En række initiativer sigter i øjeblikket mod at fremme ombygning og udbygning af eksisterende plejeboliger til i højere grad at kunne opfylde behov hos beboere med demens. Bl.a. uddeler Sundheds- og Ældreministeriet penge fra satspuljen til formålet.

På kurset får du en række anbefalinger vedr. demensvenlige plejeboliger, der supplerer de krav, som i øvrigt stilles til en plejebolig.

Kursus med de førende eksperter

På kurset møder du landets førende eksperter, når det handler om plejeboliger for personer med demenssygdomme.

Seniorkonsulent, arkitekt MAA Lone Sigbrand

Lone Sigbrand har siden 2006 arbejdet med tilgængelighed hos SBi med rådgivning af tegnestuer, efteruddannelse af rådgivere og udvikling af nye retningslinjer for byggeri vedr. tilgængelighed. Hun har bl.a. været forfatter til SBi-anvisning 259, ’Plejeboliger for personer med demens – indledende spørgsmål’.Seniorrådgiver Lone Sigbrand underviser på SBi-kurset Demensvenlige plejeboliger

Forsker, arkitekt MAA, ph.d. Nanet Mathiasen

Nanet Mathiasen har 17 års erfaring som underviser og forsker i lys på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Siden 2015 har hun været ansat som forsker på SBi, hvor hun har fokus på universelt design, herunder særligt plejeboligers arkitektur. Forsker NAnet Mathiasen underviser på SBi-kurset Demensvenlige plejeboliger

Rådgiver, teknikumingeniør Annette Bredmose

Annette Bredmose er uddannet teknikumingeniør (1989) og tilgængelighedskonsulent (2003). Hun har siden 2006 været ansat hos SBi som rådgiver indenfor tilgængelighed til byggeri, udearealer og transport. 
Annette har siden 2013 bl.a. beskæftiget sig med plejeboliger, herunder et nyt plejecenter for blinde, svagsynede og døvblinde, samt medforfatter til de to SBi-anvisninger om plejeboliger for personer med demens (259 og 263).
AnnetteBredmose_rund.jpg

Eksempel på et program fra et tidligere afholdt kursus:

Tid ​Emne ​Navn
  ​8.30
​Registrering og ankomst
​  9.00
Velkomst og introduktion
Lone Sigbrand, SBi
  ​9.35
Demenssygdomme og de fysiske rammer

​​Karen Tannebæk, Nationalt Videnscenter for Demens
  ​10.00

Demensegnede plejeboliger 

Lone Sigbrand, SBi
​  10.20
Diskussion og opklarende  spørgsmål ift. demenssygdomme og mærkningsordning​Lone Sigbrand, SBi
  ​10.30
PAUSE
​  10.50
Workshop 1: ”Kritikfase”
Hvad ser I som de største udfordringer i plejeboligbyggeriet for mennesker med demens? 
  ​11.20
Hjemlighed og atmosfære
Hvordan beskrives ’hjemlighed’ ud fra en forskningsmæssig vinkel og kan en hjemlig atmosfære etableres i en plejebolig, som også skal være arbejdsplads for personale? 
​Nanet Mathiasen, SBi
  ​11.50
At finde vej
Mange personer med demens mister fornemmelse af tid og sted og kan ikke finde vej på egen hånd. Kan man bygge så personer med demens i højere grad kan klare sig selv? 
​Annette Bredmose, SBi
​12.20
Opklarende spørgsmål 

​12.30​FROKOST
​13.30Lysets betydning
Både dagslys og elektrisk lys har stor betydning for menneskers trivsel. Ikke kun for at se og få oplevelser via synet, men også for at få en god døgnrytme og dermed trivsel og sundhed. Men hvordan kan den gode lyssætning etableres i en plejebolig? 
​Nanet Mathiasen, SBi
  ​14.15Kontakt til naturen
For mange mennesker er oplevelser i naturen med til at give livskvalitet. Hvilke forhold er vigtige at inddrage, hvis personer med demens også skal få udbytte og glæde af naturen?
​Lone Sigbrand, SBi
  ​14.50
​PAUSE
  ​15.10
Workshop 2: ”fra ord til handling”
Hvordan kan vi skabe gode plejeboliger for mennesker med demens når de ønskede kvaliteter skal spille sammen med rammerne for plejeboliger?

  ​15.50
Opsamling og afslutning
​Lone Sigbrand, SBi
  ​16.00​Tak for i dag

Ret til justeringer forbeholdes.

   3 - Dagmars Minde, Foto Liz Margerum.JPG

Demensvenlige plejeboliger handler meget om at give beboerne de optimale rammer for hjemlighed og tryghed. Dagmars Minde, Foto Liz Margerum

Pris

Kr. 4.800 ekskl. moms

Med i deltagerprisen er: 
  • SBi-anvisning 259 ’Plejeboliger for personer med demens – indledende spørgsmål’ 
  • SBi-anvisning 263 'Plejeboliger for personer med demens - detaljer og eksempler' 

Deltagere på tidligere kurser har udtalt, at det bedste ved kurset er:

  • At kunne stille spørgsmål i et forum af eksperter og interesserede 
  • Oplægsholdernes gode fornemmelse for stoffet, ældre og demente              
  • Fint med tegninger og forklaring     
  • Mange aspekter af anbefalingerne blev uddybet 
  • Ny viden                       
  • Det var generelt godt det hele         
  • Networking
  • Skønt at så mange forskellige faggrupper var repræsenteret