Ny forskningsrapport: Klimaeffektiv renovering

- Balancen mellem energibesparelse og materialepåvirkninger i bygningsrenovering. Webinar om lancering af forskningsrapport. Særlig til dig, som interesserer sig for renoveringer, energi og LCA.

Energirenovering rummer et stort potentiale til at reducere den eksisterende bygningsmasses klimaaftryk. 
Livscyklusvurderinger (LCA), som både inkluderer den sparede energi og de anvendte materialer, kan være med til at reducere udledningen af drivhusgasser mest muligt. 

Rapporten undersøger balancen mellem energibesparelser og klimapåvirkninger fra materialer for efterisolering, vinduesudskiftning og opsætning af solceller. 
Forfatterne bag rapporten præsenterer resultaterne og der vil være mulighed for spørgsmål og diskussion. 
Rapporten er resultat af projektet ”Balancepunkt mellem materialeforbrug og energibesparelser”, som er udført af BUILD og Arkitema og støttet af Grundejernes Investeringsfond.

Webinaret foregår 11. november, kl. 14.30-16.00