Livscyklusvurdering med LCAbyg

Livscyklusvurdering (LCA) er en metode som i stigende grad bliver brugt til at vurdere potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug for produkter og ydelser i byggeriet.

Øget fokus på klimapåvirkninger fra bygninger, frivillige bæredygtighedscertificeringer, og indførelsen af LCA og CO2-krav indførelsen fra 2023 gør det stadig mere aktuelt at bruge livscyklusvurderinger i alle byggeriets faser og ved renovering.

 

LCAbyg 5 er et program, der netop beregner bygningers miljøprofiler baseret på valg af forskellige materialer og konstruktionsprincipper, og som både understøtter LCA-kravet i den frivillige bæredygtighedsklasse og i DGNB.

På dette kursus lærer du at udføre LCA på byggeri ved at benytte programmet LCAbyg, så du kan foretage et optimalt valg mellem flere forskellige løsningsmuligheder for at optimere bygningers miljøprofil.

På kurset får du:

  • Introduktion til LCA metoden
  • Introduktion til LCA og CO2-krav i bygningsreglementet
  • Gennemgang af programmet LCAbyg
  • Øvelser i brug af værktøjet, som belyser bygningens samlede miljøbelastning, materialernes betydning og hvorledes miljøprofilen kan forbedres.

Undervisere:

  • Professor Harpa Birgisdottir, BUILD, Aalborg Universitet København
  • Videnskabelig assistent og civilingeniør Emilie Brisson Jørgensen, BUILD, Aalborg Universitet København
  • Videnskabelig assistent og civilingeniør Buket Tozan, BUILD, Aalborg Universitet København