Lys for livet

Seminar om lysets betydning for svagsynedes livskvalitet og synsrehabilitering

Belysning spiller en afgørende rolle for, hvordan mennesker med synsnedsættelse klarer sig i hverdagen. Når synet ændrer sig, kan der opstå nye behov og udfordringer både i hjemmet, på arbejde og i andre sociale sammenhænge.

Derfor er en mere holistisk viden om belysningens rolle i synsrehabiliteringen væsentlig for den svagsynedes livskvalitet.     

Lige netop en bredere forståelse af lysets betydning er undersøgt i et nyt forskningsprojekt fra instituttet BUILD på Aalborg Universitet med titlen: 

"Forbedret livskvalitet: Udvikling af systematiseret tilgang til belysning i synsrehabiliteringen”. Undersøgelsen giver svar på, hvordan man gennem tilpasset belysning kan lette hverdagen og øge livskvaliteten for mennesker med synsnedsættelse. 

BUILD inviterer til afslutningsseminaret "Lys for livet", hvor du kan høre mere om lysets betydning for svagseendes livskvalitet med bidrag fra både beslutningstagere, forskere og praktikere.

 Vi afslutter dagen med en rundbordsdiskussion, hvor vi stiller spørgsmålene: Hvordan får vi ny viden i spil allerede tidligt i byggeprocessen, for vi vil alle med alderen opleve, at synet og behovene ændrer sig? Hvordan får vi lysdesignere, arkitekter og planlæggere ind som aktive aktører, der kan sikre mere inkluderende miljøer?  Og hvordan stiller man som bygherre de rigtige krav? 

 

Tid & sted: 

På grund af corona vil seminaret udelukkende blive afholdt online. Og alle oplæg bliver optaget og lagt ud efterfølgende.

Arrangementet finder sted 28. januar 2022, kl. 9-15Læs mere om forskningsprojektet: www.build.aau.dk/projektsider-centre/lys-og-liv/

DAGENS PROGRAM

09.00
Velkomst ved postdoc på BUILD, Turid Borgestrand Øien

09:15
Frank Ulmer Jørgensen - om VeluxFondens arbejde, deres jubilæumsinitiativ og projektet

09:30
Bedre lys mere liv v. Anne Mette Jacobsen og Signe Tornøe Tødten, Center for Specialundervisning, Slagelse
 
10:00
Lysets rolle i synsrehabiliteringen:  Implementering, forankring og videre vej, v.  Turid Borgestrand Øien, BUILD, AAU 

10.30
(Be)rørt af Lys: Hvordan oplever og bevæger vi vores krop i farvet belysning? Ved Stine Louring Nielsen, Bevica Fonden 

11:00
Hvordan skaber vi sammen en større fælles forståelse for vigtigheden af ’Rigtigt lys til alle’ blandt alle byggeriets interessenter? v. Per Reinholdt, Dansk Center for Lys

11.30
Fælles diskussion af viden i lys, syns – og forskningspraksis

12:00
Pause

12:45
Belysning i Sct Joseph i Hellerup, v. Merete Madsen, MOE 

13.15
Innovation omkring belysning i plejeboliger, v. Lene Vad Jensen, København Kommune 

13:45
Paneldebat: 
  • Hvad gør vi nu?
  • Hvordan får vi lysets betydning tænkt ind i vores bygninger – udfordringer og perspektiver. 

Modereret af forfatter Knud Romer. 
Panelet: Lene Vad Jensen, Torben Nielsen, Merete Madsen, Hanne Ullum, Turid Borgestrand Øien 

14.45
Opsummering og tak for i dag ved Turid

15:00
Afslutning

**

OPLÆGSHOLDERNE

Frank Ulmer Jørgensen, Programchef, Velux Fonden 
Frank Ulmer Jørgensen. Cand. Phil. Med flerårigt forskningsmæssigt og praktisk fokus på sprogpatologi og kommunikationsudfordringer. Siden 2008 ansat i VELUX FONDEN som fondsrådgiver og programchef for udddelingsområderne Aktive Ældre, Sociale Indsatser i Danmark og fra 2021 tillige for Aldrings- og Øjenforskning.   

Lene Vad Jensen, Designstrateg og projektleder, Københavns Kommune 
Lene Vad Jensen arbejder i Center for Innovation og Evaluering, i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen  
i Københavns Kommune. Hendes fokus er udviklingsprojekter som kan være med til at skabe det gode og sunde liv for borgerne, bl.a. aktuelt et innovationspartnerskabsudbud, i samarbejde med Aarhus Kommune, om at udvikle nye biologiske lysløsninger til ældre på plejehjem.   

Merete Madsen, Projektchef og lysdesigner, MOE 
Merete er arkitekt MAA, Ph.d. og lysdesigner. Hun har 20 års erfaring med belysningsrådgivning, herunder udvikling af belysningsstrategier og lysdesignkoncepter. Arbejder for et helhedsorienteret lysdesign der skaber bæredygtige, funktionelle og æstetiske belysningsløsninger, der styrker rummets karakter og identitet, skaber gode visuelle rammer for rummets anvendelse, samt tryghed og visuel komfort.  

Hanne Ullum, Vicedirektør i Bygherreforeningen 
Hanne er daglig leder af Bygherreforeningen sekretariat og arbejder løbende med kompetenceudvikling af foreningens medlemmer. På en række områder som fx arbejdsmiljø og klima varetager hun medlemmernes interesser overfor både politikere og myndigheder. Hun sidder bl.a. i regeringens koordineringsudvalg for implementering af regeringens bæredygtighedsstrategi. Hanne er uddannet arkitekt MAA og har en fortid som bygherre.  

Torben Nielsen, Rektor Arkitektskolen i Aarhus 
Torben Nielsen er uddannet arkitekt i 1992 fra Arkitektskolen Aarhus, hvor han siden har virket. Først som adjunkt, siden som lektor og prorektor før han i 2010 blev ansat som rektor. En væsentlig del af Torben Nielsens virke som rektor har bestået i realiseringen af den nybyggede arkitektskole, som åbnede på Exners Plads i 2021.  

Per Reinholdt, Direktør i Dansk Center for Lys 
Per Reinholdt er direktør i Dansk Center for Lys (DCL). Per lægger meget af sin energi i at formidle til alle i øjenhøjde, hvor vigtigt ’Rigtigt lys til alle’ er. Det sker i regi af DCL, hvis hovedformål siden stiftelsen i 1948 har været at stå for formidling bredt omkring god belysning. 

Stine Louring Nielsen, projektudvikler i UDhub, BevicaFonden 
Stine Louring Nielsen er uddannet antropolog med speciale i mennesker, rum og sundhed. De seneste år har hun udført et Ph.d.-studie i lysdesign, hvor hun har undersøgt, hvordan mennesker oplever og bevæger deres krop i farveoplyste rum. Hendes forskning inkluderer både felt- og laboratoriestudier og peger på, hvordan lys ikke kun vedrører vores visuelle perception.  

Signe Tornøe Tødten, synskonsulent CSU Slagelse 
Signe er uddannet ergoterapeut og har 11 års erfaring som synskonsulent, hvor hun blandt andet har gennemført Synsfaglig Pædagogisk Diplomuddannelse og uddannelse til Belysningsrådgiver. Fra 2017-19 har Signe været en af kerneaktørerne i pilotprojektet “Bedre lys Mere Liv” og har fra november 2018 indgået i det aktuelle postdocprojekts projektgruppe.  

Anne Mette Jacobsen, synskonsulent CSU Slagelse 
Anne er uddannet ergoterapeut og har 13 års erfaring som synskonsulent, hvor hun blandt andet har gennemført Synsfaglig Pædagogisk Diplomuddannelse og uddannelse til Belysningsrådgiver. Fra 2017-19 har Anne været en af kerneaktørerne i pilotprojektet “Bedre lys Mere Liv” og har fra november 2018 indgået i det aktuelle postdocprojekts projektgruppe.