RE:BYG konference om ressourceeffektive byggepladser

Oplev førende eksperter og praktikere fortælle om de nyeste løsninger til en mere ressourceeffektiv byggeplads med mindre energiforbrug, affald og transport, når RE:BYG’s konference den 12. oktober på Aalborg Universitet i København stiller skarpt på byggepladsen som led i byggeriets livscyklus.

Konferencen organiseres af netværket RE:BYG med BUILD som facilitator og i samarbejde med partnere fra byggebranchen. Konferencen henvender sig bredt set til de udførende parter i byggeriet. 

Hør om spændende udviklingsprojekter, de nyeste teknologier til en produktiv byggelogistik og erfaringer fra praksis. Derudover præsenterer BUILD resultater fra byggepladsregistreringer af energi, affald og transport - samt hvor meget de fylder i bygningens samlede klimapåvirkning set over hele livscyklussen.

Netværket og konferencen udspringer projektet Ressourceforbrug på Byggepladsen, som BUILD udfører for Bolig- og Planstyrelsen i perioden 2021-24.
Projektet kortlægger mængder af ressourcer på forskellige typer byggepladser og udvikler ensartede metoder for registrering og klimaberegning af ressourcer, som kan blive til en branchestandard og eventuelt fremtidige krav.

 

Program

13.00
Velkommen BUILD

13.10
Baggrund: Mindre spild af materialer på byggepladserJohannes Utoft Christensen, civilingeniør, Bolig- og Planstyrelsen

13.25Oplæg om registrering af ressourceforbrugKai Kanafani, forsker, BUILD, projektleder for RE:BYG

13.50
Fremtidens Grønne Byggeplads (MUDP fyrtårnsprojekt)Lars Overgaard, Centerprojektleder, Teknologisk Institut, projektleder for MUDP innovationsprojekt Fremtidens Grønne Byggeplads

14.05Materialespild på byggepladserRune Østergaard Haven 
Seniorfagleder
Aarsleff ECO-Center

14.20
Prisoptimeret betonudtørring og fordelene ved en smart byggepladsThomas Juhl, projektchef, Maturix

14.35Konkrete erfaringer med den ressource effektive byggeplads - reducer spild og svind!Ulrik Branner, Stifter og CEO, SiteHub

14.50Transport til byggeplads – data og dokumentation Kent Fonseca, STARK´tivist, STARK Danmark

15.05Paneldiskussion med oplægsholderne
15.40

RE:BYG Award

Uddeling af pris for de bedste initiativer til minimering af ressourceforbrug

ConTechLab / Molio

16.00Reception og netværk 


 

Deltagelse er gratis og foregår både fysisk og streames online. Der vil være let forplejning.

 

Praktisk information

Sted: Konferencesalen (A.C Meyers Vænge 15, København) & Online

Varighed: 2h 30m

Maks. deltagere: 100

Pris: Gratis

Online deltagelse:

Microsoft Teams-møde

Klik her for at deltage i mødet

Møde-id: 328 043 030 890 

Adgangskode: WAYPyV